صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامهعنوان :
اکسيراعظم
نوع:
کتاب های چاپ سنگی
شماره ثبت:
328
پدیدآورندگان:
ازتاليفات محمداعظم خان‌المخاطب به ناظم جهان
مشخصات ظاهری:
۴ج
وضعیت نشر:
لکهنو:مطبع منشي نولکشور.- ‎۱۸۸۵,
موضوع:
.‎1 پزشکي سنتي- متون قديمي تا قرن ‎۱۴ .‎2 پزشکي باستاني- متون قديمي تا قرن ‎۱۴
جنس:
Image/jpg
نمايش | تحويل
نمایش مجازی

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: