صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامهشماره ثبت:
‎6074‎
عنوان :
تاريخ فيروزشاهي
پدیدآور:
برني، ضياءالدين، قرن ‎۸ق.احمدخان، سيد، ۱۸۱۷ - ‎۱۸۹۸م.، مصحح
محل نشر:
[کلکته]
ناشر:
انجمن آسيايي بنگال
تاريخ نشر:
م‏‎۱۸۶۲
مشخصات ظاهری:
‎۶۰۲ ص.
موضوعات:
‎۱.دهلي -- تاريخ.
نوع اصلي:
چاپی فارسی - عربی
نمايش | تحويل
نمایش مجازی

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: