پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  8  از  3233  نتیجه  در  0.190437  ثانيه،   
             
1
e497a739-e622-4f7a-adc8-00d3a23f96a1

 
ACC No. :
4630
DEWEY NO. :
915 .5 H252H 1754
AUTHOR STATEMENT :
By Jonas Hanway
COLLATION :
2V.: ill., map (fold)
Main Subject :
History and geography
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
2
fcc70fad-003e-4db8-893b-01026e47b529

 
ACC No. :
1757
DEWEY NO. :
823 .912 W454T 1898
AUTHOR STATEMENT :
H. G. Wells
COLLATION :
288 p
Main Subject :
literature
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
3
359374dd-b469-4f7e-a941-0205f8eb2c6a

 
ACC No. :
1756
DEWEY NO. :
823 .912 W261R 1888
AUTHOR STATEMENT :
Mrs. Humphry Ward
COLLATION :
3V
Main Subject :
literature
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
4
673ce264-266b-4956-905b-042b309d9e1f

 
ACC No. :
339
DEWEY NO. :
R 737 .49393 B862C 1900
AUTHOR STATEMENT :
by George Francis Hill
COLLATION :
cxxxi, 296 p., [40] leaves of plates, ill.: map (folded)
Main Subject :
Arts and reaction
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
5
567d8e7c-435d-48e5-a772-077dbe0b448e

 
ACC No. :
330
DEWEY NO. :
737 .4954 L265C 1892
AUTHOR STATEMENT :
by Stanley Lane-Poole; edited by Reginald Stuart Poole
COLLATION :
clii, 401, XXXIIIp. pl. (1 fold.): table, map (fold)
Main Subject :
Arts and recreation
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
6
41fec588-5eb3-442f-81cc-078a70277e28

 
ACC No. :
1761
DEWEY NO. :
823 .8 C767L 1886
AUTHOR STATEMENT :
by Hugh Conway
COLLATION :
2V.
Main Subject :
literature
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
7
1f64bc9e-ccd3-48e3-8dac-082dac2a7e7d

 
ACC No. :
1714
DEWEY NO. :
823 .8 M559B 1876
AUTHOR STATEMENT :
by George Meredith
COLLATION :
2v.
Main Subject :
literature
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
8
4232daed-11e4-4671-9c44-0958498efa6e

 
ACC No. :
1861
DEWEY NO. :
R 423 .F R523D
COLLATION :
2V.
Main Subject :
Computer science, information & general works
Subjects :
1. Persian language -- Dictionaries -- English; 2. English language -- Dictionaries -- Persian
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   1  تا  8  از  3233  نتیجه  در  0.190437  ثانيه