صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامهشماره ثبت:
‎11070‎
عنوان :
... ظرائف اللطائف او حديقة الفکاهة
پدیدآور:
حريري، فارس ابراهيم
محل نشر:
قاهره
ناشر:
مطبعه التاليف
تاريخ نشر:
م‏‎۱۸۹۲
مشخصات ظاهری:
‎۲۴۴ ص.
موضوعات:
‎۱.ادبيات عربي -- لطيفه، هجو و طنز.‎۲.لطيفه‌هاي عربي -- مجموعه‌ها.
نوع اصلي:
چاپی فارسی - عربی
نمايش | تحويل
نمایش مجازی

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: